AktualnościRolnictwo

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla rolników

Rok 2020 to rok szczególny dla polskiego rolnictwa. W całym kraju zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny, będą uruchamiane kolejne programy dofinansowania dla gospodarstw rolnych. Dlatego Urząd Statystyczny w Kielcach, Oddział Regionalny KRUS w Kielcach oraz Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR w Kielcach organizują dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa świętokrzyskiego spotkania informacyjno-instruktażowe, podczas których będą omawiane powyżej zasygnalizowane zagadnienia oraz tematy dotyczące bieżących spraw istotnych dla rolników z naszego województwa.

Rolnicy będą mogli uzyskać odpowiedź na szereg pytań związanych z realizacją na terenie naszego województwa Powszechnego Spisu Rolnego 2020, m.in. w jakim celu realizowany jest spis i dlaczego jego wyniki są istotne dla dobrego funkcjonowania polskiego rolnictwa. Pracownicy OR KRUS w Kielcach zaprezentują tematykę związaną z profilaktyką boreliozy — zakaźnej choroby odkleszczowej — na którą zapada coraz większa grupa osób, a grupą szczególnie na nią narażoną są mieszkańcy wsi. W rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie borelioza jest najczęściej występującą zawodową chorobą zakaźną. Uczestnicy spotkania będą mogli również zapoznać się z procedurą zgłaszania do KRUS wypadków powstałych na skutek pracy na rzecz gospodarstwa rolnego oraz zasadą przyznawania świadczeń z tego tytułu. Ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracownicy będą promować nabory jakie w 2020 r. realizować będzie ARiMR. Będzie mowa o terminach, zasadach oraz o wysokości pomocy, jaką będzie można uzyskać w poszczególnych programach, w tym m.in. „Modernizacji gospodarstw rolnych” czy „premii dla młodego rolnika”. Pracownicy ARiMR przekażą wiedzę na temat programu poprawy dobrostanu zwierząt. Będzie mowa o zasadach i warunkach, jakie należy spełnić aby otrzymać dodatkowe dopłaty do zwierząt przy okazji składania wniosku w aplikacji eWniosekPlus. Nie zabraknie też informacji na temat wsparcia finansowego dla KM Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla rolników