Aktualności

Spotkanie w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Spotkanie dla mieszkańców gminy dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 kwietnia 2015 o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy, dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Gmina Klimontów pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów”. W styczniu 2015r. przystąpiliśmy do opracowania tego strategicznego dokumentu, którego celem jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Plan ma na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie Gminy, a także jego mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020. Co więcej, w niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki. Oprócz korzyści w skali makro docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.
Spotkanie poprowadzi Wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Klimontów – GREENLYNX Paweł Ryś Prowadzący chętnie udzieli odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania. Osoba do kontaktu: Sylwia Nowak-Czerwińska tel. 158661100, 158661006

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko