Aktualności

Spotkanie z Marszałkiem

W dniu 15.02.2016 r. o godz 900 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa z władzami gminy Klimontów.

W spotkaniu udział wzieli: radny Powiatowy Marcin Piwnik, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ Grzegorz Orawiec oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Damian Urbanowski, Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, Zastępca Wójta Gminy Klimontów Edward Przytuła, Skarbnik Gminy Klimontów Anna Sobolewska, radni Gminy Klimontów oraz mieszkańcy Gminy Klimontów. Spotkanie miało charakter roboczy. Rozmawiano na temat budowy obwodnicy Klimontowa w ciągu drogi wojewódzkiej oraz planowanych inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na zakończenie spotkania marszałek otrzymał z rąk Wójta Gminy Klimontów pamiątkowy herb gminy Klimontów.