2019Przetargi

Sprzedaż samochodu

Gmina Klimontów uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży przez Gminy Klimontów – w trybie pisemnego przetargu publicznego samochodu:
FORD TRANSIT TSA HJ76 rok prod. 1999.

Samochód można oglądać, w dni robocze od 05.04.2019 r. do 24.04.2019 r. w godzinach 900 – 1500, po wcześniejszym umówieniu terminu z nadzorującym sprzedaż pracownikiem – 158661006. Samochód garażowany w jednostce OSP Wilkowice – Ossolin.

Oferty pisemne (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1) z proponowaną kwotą zakupu samochodu należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – marka samochodu nr rejestr”, w dni robocze od 730 – do 1530, do dnia 24.04.2019 r.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę nie mniejszą niż cena wywoławcza.

Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży (Załącznik nr 2) z Gminą Klimontów i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.

Gmina Klimontów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.

Gmina Klimontów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.