Nowości

Świetlica w Pęchowie już niebawem

W dniu 23.05.2022 r w Klimontowie Prezes Ludowego Klubu Sportowego Klimontowianka Krzysztof Dywan podpisał umowę z Firmą Handlowo-Usługową „GOTAR” Wiesław Bekas na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanej operacji pn. „Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Pęchów” – dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.