Aktualności

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada br. obchodziliśmy 95 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku – po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję.
Dzień 11 listopada ustanowiono w Polsce Świętem Narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. 11-go listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego.

W Gminie Klimontów obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Józefa, którą odprawił ks. kanonik Henryk Hendzel proboszcz klimontowskiej parafii.
W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe m.in. ze szkół, organizacji kombatanckich, straży pożarnych. Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowali pod pomniki: Powstańców Styczniowych, płk. Antoniego Wiktorowskiego i Walczących o Wolność w latach 1939-1945, gdzie delegacje władz samorządowych, straży pożarnych, szkół, środowisk kombatanckich, sportowców, partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów i wieńce.
Po występie przygotowanym przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie uczestnicy obchodów udali się na cmentarz Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich. Po odśpiewaniu Roty modlitwę w intencji poległych w walkach o Niepodległość Polski poprowadził ks. kanonik Henryk Hendzel. Wójt Gminy Ryszard Bień w słowach skierowanych do zebranych przypomniał, jak trudną drogę musiała przebyć Polska, aby po latach niewoli i poniżenia odzyskać Niepodległość, a także jak należy odzyskaną wolność dziś szanować. Wspomniał również o dzisiejszym wymiarze patriotyzmu i ukochania Ojczyzny – o tym, jak należy pielęgnować pamięć o naszych przodkach walczących dzielnie o wolność kraju, o tożsamości narodowej i wartościach nadrzędnych takich jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Licznie przybyłe delegacje przy dźwiękach werbla złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Legionistów Józefa Piłsudskiego poległych w Bitwie pod Konarami. Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni legionowych w wykonaniu zespołu Wiarus. Po zakończeniu części oficjalnej obchodów Święta Niepodległości wszyscy zebrani mogli spotkać się przy kuchni polowej i posilić gorącą grochówką.