Nowości

Świętokrzyska Pasterka w Ossolinie

W Ossolinie pod Klimontowem, gdzie znajduje się unikatowa, XVII-wieczna Kaplica Betlejemska, 24 grudnia po raz kolejny odbędzie się pasterka w niezwykłej oprawie. Uczestnicy uroczystości zgromadzą się o godz. 22.30 na centralnym placu miejscowości. Odczytany zostanie stosowny fragment Ewangelii, a następnie św. Józef i Matka Boża na osiołku w oprawie śpiewanych i granych kolęd wyruszą do kaplicy.  Zatrzymują się w zbudowanej przy niej drewnianej szopie z żywymi końmi, kucykami, owcami, kozami i ptactwem. Tam odbędzie się inscenizacja Pokłonu Trzech Króli. Monarchowie przyjadą do szopki na wielbłądach.

– W rolę pastuszków i aniołów wcielą się uczniowie miejscowej szkoły podstawowej – mówi Rafał Staszewski, prezes Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, które wspólnie z parafią Goźlice i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klimontowie organizuje świąteczną uroczystość – Pasterka rozpocznie się o godz. 23 – o tej porze w Betlejem jest już północ i rozpoczynają się święta Bożego Narodzenia. Czas odprawienia pasterki to taka nasza symboliczna łączność z Ziemią Świętą.

W ubiegłym roku pasterka miała szczególnie podniosły charakter. Przewodniczył jej biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. W jej trakcie w kaplicy umieszczono urnę z ziemią pochodzącą z miejsc związanych z życiem i nauczaniem Jezusa Chrystusa, którą kilka dni przed Pasterką przywieźli z nad Jordanu pielgrzymi z Gorzyc. To wydarzenie nawiązywało do popularnego podania, które głosi, że domniemany fundator „Betlejki”, kanclerz Jerzy Ossoliński, sprowadził ziemię z miejsca narodzin Chrystusa i kazał usypać z niej kopiec ponad kaplicą. Nawet jeśli to tylko legenda, wiadomo z całą pewnością, że ziemia z Betlejem sprowadzana była później do Ossolina co najmniej dwukrotnie – raz jeszcze w XIX wieku, a ostatnio w roku 1996.

Po odprawieniu liturgii, dla uczczenia faktu przyjścia na świat Zbawiciela, w niebo wystrzelą fajerwerki. Od ubiegłego roku tłem muzycznym ich pokazu jest piosenka „Święta noc” nagrana specjalnie dla potrzeb pasterki przez gwiazdę country Cezarego Makiewicza i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ossolinie.

Każdego roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, w trakcie uroczystości zbierają datki na renowację Kaplicy Betlejemskiej. W ubiegłych latach, kosztem ponad 36 tysięcy złotych udało się odnowić barokową figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, która stoi na skwerze przed kaplicą oraz rozpocząć prace związane z renowacją fasady obiektu. Dotychczasowy ich koszt wyniósł ponad 40 tys. zł.

Kaplica w Ossolinie została wybudowana w XVII wieku na wzór groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Zgodnie z lokalnymi przekazami ziemia na jej usypanie była przywieziona ok. 1640 roku z Ziemi Świętej, a fundatorem obiektu był wówczas podkanclerzy koronny, a później kanclerz wielki Jerzy Ossoliński. Z dokumentów historycznych wynika jednak, że kaplica powstała w 1690 roku z inicjatywy starosty wiślickiego Franciszka Teodora Denhoffa. W połowie XIX wieku pielgrzymi z Radomia przywieźli do Ossolina urnę ziemi z Betlejem, którą zamurowano w kaplicy. Po raz drugi ziemia z nad Jordanu trafiła do Ossolina w roku 1996.

Aktorzy grający główne role w bożonarodzeniowej inscenizacji:
Maryja – Maja Jabłońska
Św. Józef – Piotr Wójcik
Trzej Królowie: Waldemar Chuchnowski, Marcin Mucha, Piotr Leszczyński.