Rolnictwo

Świętokrzyski e-bazarek

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza do zapoznania się z nową stroną internetową Świętokrzyski e-bazarek, która stanie się pomocna dla Państwa w związku ze sprzedażą produktów.

Zapraszamy do współpracy świętokrzyskich rolników i ogrodników, producentów i przetwórców regionalnej i ekologicznej żywności, kół gospodyń wiejskich, twórców rękodzieła ludowego, usługodawców usług rolniczych, sprzedawców maszyn i urządzeń rolniczych, a także konsumentów (użytkowników).

Chcemy ułatwić Państwu kontakt ze sobą, umożliwić sprzedaż wysokiej jakości produktów lub usług bez udziału pośrednika, w dowolnym czasie i miejscu. Mamy nadzieję, że ta forma zyska szerokie grono odbiorców i Państwa akceptację.

Dzięki portalowi Świętokrzyski e-bazarek:

  • w szybki i łatwy sposób, bezpłatnie zamieścisz swoją ofertę w internecie,
  • zyskasz bezpośredni kontakt z odbiorcami swoich towarów i usług,
  • zyskasz darmową promocję swojego gospodarstwa lub firmy,
  • znajdziesz szeroką ofertę produktów i usług w cenach producenta.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza wykorzystać sieć e-bazarków do promocji sprzedaży płodów rolnych, szczególnie w formie tzw. sprzedaży prosto z pola. Promocja tego rodzaju sprzedaży może być odpowiedzią na brak osób do pracy na plantacjach, przy założeniu, że zarówno producenci, jak i konsumenci odnoszą korzyści finansowe z takiej formy sprzedaży/kupna.

Zapraszamy już teraz do skorzystania z oferty e-bazarku na stronie www.swietokrzyskiebazarek.pl