AktualnościKoronawirusOgłoszenia

#SzczepimySię – Konkurs Wojewody Świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

opanowanie pandemii jest możliwe dzięki szczepieniom. Dzięki nim wszyscy wrócimy do normalnego życia. W celu osiągnięcia poziomu zaszczepienia społeczeństwa—umożliwiającego zapanowanie nad pandemią COVID-19, Wojewoda Świętokrzyski podejmuje szereg działań mających na celu zachęcenie mieszkańców naszego województwa do zaszczepienia się. Skuteczność tych działań uzależniona jest w dużej mierze od Państwa pomocy. Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o informowanie podopiecznych o inicjatywie Wojewody Świętokrzyskiego, jaką jest Konkurs na spot/materiał filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19. Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max. 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowaniu go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych oraz przesłaniu wymaganego kompletnego zgłoszenia do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. Celem strategicznym działania jest informowanie o korzyściach szczepienia przeciw COVID-19 oraz zachęcanie do szczepień mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Konkurs prowadzony będzie w czterech kategoriach (trzy kategorie wiekowe dla osób indywidualnych oraz osobna kategoria dla organizacji). Uczestnikami mogą być osoby fizyczne (dzieci za zgodą opiekuna prawnego/rodzica) oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane zostały atrakcyjne nagrody finansowe. Będą one przyznawane w dwóch etapach konkursu w ramach nagród tygodniowych oraz głównych. Liczba nagród tygodniowych przyznanych w każdym tygodniu zależna będzie od ilości i jakości złożonych prac. Ostateczną decyzję o liczbie przyznawanych nagród podejmuje Komisja. Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od 20.09.2021 r. do wyczerpania środków finansowych na „nagrody tygodnia”, jednak nie dłużej niż do 26.11.2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone zostały w Regulaminie, który przekazuję Państwu w załączeniu wraz z plakatem dot. tej inicjatywy. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o upowszechnianie informacji o konkursie oraz jego regulaminu i plakatu poprzez dostępne Państwu źródła komunikacji, w tym również elektronicznej (strony internetowe, profile społecznościowe).

Wojewoda Świętokrzyski
Zbigniew Koniusz

Regulamin konkursu