AktualnościOgłoszenia

Termomodernizacja i przebudowa kolejnych budynków

Gmina Klimontów podpisała kolejne umowy  na realizację zadań tj:

 1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – część 1 – Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.
  Prace budowlane wykona firma Usługi Remontowo Budowlane Jerzy Nalepa z siedzibą Górka 10, 37-450 Stalowa Wola, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 482 004.25 zł.
 2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – część 3 – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach.
  Prace budowane wykona firma Handlowo-Usługowa KON-KAR Andrzej Goździewski z siedzibą ul. Sandomierska 108, 27-640 Klimontów, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 602 700.00 zł.

  Zakres zadań obejmuje: modernizację systemu grzewczego, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie stropu, wymianę okien, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi, wymianę bramy, docieplenie podłogi na gruncie, modernizację oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) na potrzeby oświetlenia.
  Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  oraz

 3. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Byszów”.
  Prace budowlane wykona firma DTKS Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 393 589.69 zł.

  Zakres zadania obejmuje wykonanie: robót w zakresie rozbiórki, WC i łazienki, schodów wewnętrznych i prac wykończeniowych, stolarki drzwiowej, instalacji wody, kanalizacji wewnętrznej, instalacji paneli fotowoltaicznych, wymiany instalacji odgromowej , utwardzenia terenu  – tj. droga dojazdowa, place, chodniki, ogrodzenie i wyposażenie.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021r. poz. 182 i 904) na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.