Nowości

Termomodernizacja w toku

Trwa realizacja rzeczowa zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – etap II” dla niżej wymienionych części:

  1. część 1 – Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 482 004.25 zł.
  2. część 2 – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 2 386 200.00 zł.
  3. część 3 – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 602 700.00 zł.
  4. część 4 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Beradzu,
    część 5 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Byszowie, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 1 112 502.04 zł.
  5. część 6 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Konarach, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 849 200.47 zł.
  6. część 7 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Nasławicach,
    część 8 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pokrzywiance, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 1 567 072.39 zł.

Zakresy rzeczowe wyżej wymienionych części obejmują wykonanie: modernizacji systemów grzewczych, instalacji c.w.u, montaż pomp ciepła, docieplenie stropodachów, docieplenie ścian wewnętrznych, wymianę okien, wymianę drzwi, docieplenie podłóg na gruncie, modernizację oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznych (PV).