Aktualności

Turniej online #Wiktoria 1920

22 września odbył się Powiatowy Szkolny Turniej Online #wiktoria 1920. Turniej skierowany był do szkół podstawowych w powiecie sandomierskim i odbywał się w ramach projektu „Nasza Wiktoria” Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Organizatorami turnieju byli: Powiat Sandomierski oraz Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu dysponujący licencją umożliwiającą tworzenie rozgrywek mobilnych w aplikacji Action Track. Turniej miał formę edukacyjnej zabawy, a równocześnie współzawodnictwa na odległość. Celem turnieju było przybliżenie dzieciom i młodzieży lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich wydarzeń i procesów, które miały miejsce w latach 1917 – 1922, a w szczególności w roku 1920, rozbudzenie zainteresowań historycznych, upowszechnienie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł oraz umożliwienie kreatywnego i nieszablonowego sposobu poznawania historii. Uczniowie zespołowo rozwiązywali zadania związane z wojną polsko-bolszewicką i Bitwą Warszawską. Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie reprezentowali uczniowie w kategorii klas VII –VIII i była to drużyna o nazwie Omnibusy1, którą reprezentowali: Śledź Bartosz – uczeń klasy 8b oraz Kacper Miłek uczeń kl.7a, Hubert Trojanowski i Filip Dziorek z klasy 7b. Uczniowie rozwiązywali zadania w formie zadań zamkniętych, zagadek, rebusów ale mieli też wykonać prace plastyczne, ułożyć żurawiejkę czyli dwuwierszowy tekst o drużynie, a wszystko w określonym czasie. Mimo, że Omnibusy1 nie znaleźli się na podium, lecz w połowie, to bawili się doskonale i zdobyli nowe doświadczania. Opiekunem drużyny była p. Barbara Bień. 16 października w Samborcu odbyło się zakończenie projektu i rozdanie nagród. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów nagrodę i dyplom odebrała osobiście p. Barbara Bień – opiekun drużyny. Po powrocie nagroda i dyplom zostały przekazane uczniom, co sprawiło im ogromną radość.