Aktualności

Turniej wiedzy pożarniczej

W dniu 21.03.2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym.

W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i klas VII, VIII z terenu Gminy Klimontów wyłonieni w eliminacjach szkołach.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało powołane jury w składzie:

  1. Elżbieta Czajkowska – Przewodniczący
  2. Małgorzata Kozieł–Karbownik – Członek
  3. Kapusta Jan – Członek

Młodzież w dwóch grupach wiekowych tj. szkoła podstawowa, gimnazjum i klasy VII, VIII odpowiadała w formie testowej na pytania o tematyce przeciwpożarowej.

Po sprawdzeniu wszystkich prac przez jury ogłoszono wynik turnieju, które przedstawiają się następująco:

W I grupie wiekowej (szkoła podstawowa)

  1. Zuzanna Grabowska – SP Konary,
  2. Anna Lasota – SP Konary,
  3. Wiktoria Dziorek – SP Klimontów.

W II grupie wiekowej (gimnazjum i klas VII, VIII)

  1. Patryk Socha – SP Klimontów,
  2. Dominik Skurski – SP Goźlice,
  3. Nikola Niedźwiedź – SP Nawodzice.

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym.

Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, pucharami, nagrodami książkowymi, ufundowanymi przez Wójta Gminy w Klimontowie.

Dzieciom i młodzieży biorącym udział w Turnieju oraz opiekunom gratulujemy.

Organizatorzy składają podziękowania st. kpt. Tomaszowi Chmielewskiemu – Pracownikowi Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu za przygotowanie i udostępnienie zestawów pytań turniejowych.