Aktualności

Turniej wiedzy pożarniczej

W dniu 22.03.2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Klimontów wyłonieni w eliminacjach szkołach.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało powołane jury w składzie:

 1. Elżbieta Czajkowska – Przewodniczący
 2. Małgorzata Kozieł–Karbownik – Członek
 3. Rafał Ciach – Członek
 4. Krzysztof Dywan – Członek

Młodzież w trzech grupach wiekowych tj. szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna odpowiadała w formie testowej na pytania o tematyce przeciwpożarowej. Po sprawdzeniu wszystkich prac przez jury ogłoszono wynik turnieju, które przedstawiają się następująco:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

 1. Daniel Kozieł – SP Nawodzice
 2. Marcin Niziałek – SP Klimontów
 3. Adrian Ordon – SP Goźlice

II grupa wiekowa (gimnazjum)

 1. Joanna Pęksa – Gimnazjum w Klimontowie
 2. Dominik Kalita – Gimnazjum w Klimontowie
 3. Maciej Siudak – Gimnazjum w Klimontowie

III grupa wiekowa (szkoła ponadgimnazjalna)

 1. Przemysław Burczy – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
 2. Wojciech Musiał – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
 3. Mateusz Smardz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Przebieg Turnieju uświetniła wizyta strażaków z jednostki OSP Klimontów, którzy zorganizowali pokazy z udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, pucharami, nagrodami książkowymi, ufundowanymi przez Wójta Gminy w Klimontowie. Dzieciom i młodzieży biorącym udział w Turnieju oraz opiekunom dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.