AktualnościOgłoszenia

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju

Lokalna grupa Działania Ziemi Sandomierskiej rozpoczyna prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania w ramach PROW 2021-2027.

Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2007-2021 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne poświęcone wypracowaniu założeń  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Sandomierskiej na lata 2021-202, obejmującej gminy Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost.

Spotkania w poszczególnych gminach:

OBRAZÓW – 20 czerwca 2022 r., godz. 13.00 – Samorządowe Centrum Kultury w Obrazowie

WILCZYCE – 21 czerwca 2022 r., godz. 13.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

DWIKOZY – 22 czerwca 2022 r., godz. 13.00 – Urząd Gminy w Dwikozach,

KOPRZYWNICA – 23 czerwca 2022 r., godz. 13.00 – Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy

LIPNIK – 24 czerwca 2022 r., godz. 13.00 – Centrum Kształcenia w Lipniku

KLIMONTÓW – 27 czerwca 2022 r., godz. 13.00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie

ŁONIÓW – 28 czerwca 2022 r., godz. 13.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie

SAMBORZEC – 29 czerwca 2022 r., godz. 13.00 – Urząd Gminy w Samborcu

ZAWICHOST – 30 czerwca 2022 r., godz. 13.00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście   

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji publicznych.

Każdy może mieć realny wpływ na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu!!!

Szczegółowe informacje na stronie www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów, tel. 158320944, 795414754, e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu

Plakat na spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR