Kanały technologiczne

Udostępnienie kanału technologicznego

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Gmina Klimontów informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

 1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś
  dz. nr ewid. 290, 291 obręb Nowa Wieś, jedn. ewid. Klimontów
 2. Rozbudowa drogi gminnej Zakrzów – Nowa Wieś
  dz. nr ewid. 341, 360 obręb Zakrzów, jedn. ewid. Klimontów
 3. Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice Dolne – Kamień
  dz. nr ewid. 72,73 obręb Szymanowice Dolne, jedn. ewid. Klimontów
 4. Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary – Kujawy
  dz. nr ewid. 234, 255, 368 obręb Konary, jedn. ewid. Klimontów
 5. Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski – Kępie – Byszów
  dz. nr ewid. 249 obręb Kępie, jedn. ewid. Klimontów
  dz. nr ewid. 439, 450 obręb Byszów, jedn. ewid. Klimontów
 6. Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz – Byszówka
  dz. nr ewid. 146, 147 obręb Byszówka, jedn. ewid. Klimontów
  dz. nr ewid. 541 obręb Przybysławice, jedn. ewid. Klimontów
  dz. nr ewid. 74 obręb Rogacz, jedn. ewid. Klimontów)
 7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna
  dz. nr ewid. 769/3 obręb Klimontów, jedn. ewid. Klimontów
 8. Budowa drogi gminnej Pęchów – Kolonia Pęchów
  dz. nr ewid. 173, 187, 199/2 obręb Pęchów, jedn. ewid. Klimontów

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej mogą składać pisemne wnioski o udostępnienie kanału na adres:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1
27- 640 Klimontów

Wniosek winien zawierać następujące informacje:

 1. Nazwę podmiotu (jednostki) zainteresowanego udostępnieniem kanału technologicznego.
 2. Rodzaj i ilość sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej.
 3. Określenie parametrów urządzeń infrastruktury technicznej, które mają być umieszczone w kanale technologicznym.
 4. Propozycje wymagań, jakie w opinii wnioskodawcy winien spełniać kanał dla potrzeb lokalizacji w/w urządzeń infrastruktury technicznej.

Kanał technologiczny będzie udostępniany na zasadach określonych w Ustawie z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.