Nowości

Umowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podpisana

W dniu 05.05.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów”.

Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki sanitarnej – operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W 2022 r. w ramach zadania dokonano zakupu ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na kwotę 290 900.00 zł. Drugi etap zadania będący przedmiotem podpisanej umowy zakłada budowę 178 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów za kwotę brutto 3 646 007.82 zł. Przyznana kwota pomocy to: 3 000 000.00 zł.

Wykonawcą zadania jest: EKOFIRMA Przemysław Gruszka ul. L. Waryńskiego 18A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Podpisanie umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Podpisanie umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków