Aktualności

Uroczystości rocznicowe w Parku Katyńskim

15 kwietnia br. w Parku Katyńskim w Byszowie odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające Ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz Ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Mimo deszczowej pogody do XIX-wiecznego parku, w którym 3 lata temu z inicjatywy Wójta Gminy Klimontów Ryszarda Bienia posadzono 100 dębów pamięci, przebyło wiele osób by uczcić pamięć pomordowanych przez NKWD oraz tych, którzy zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu.
W uroczystościach udział wzięli m.in. posłowie: Maria Zuba i Krzysztof Lipiec, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, przedstawiciele samorządów lokalnych: Anna Paluch – Przewodnicząca Rady Miasta w Koprzywnicy, Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica Dorota Kruszec-Nowińska, Przewodniczący Rady Gminy Samborzec Stanisław Baska, radni Gminy Klimontów, strażacy z jednostek OSP z terenu Gminy Klimontów, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Sandomierzu, Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, Stowarzyszenia KGW Parafii Chobrzany, Akcji Katolickiej w Klimontowie, Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro” w Klimontowie, liczne poczty sztandarowe jednostek OSP, szkół, organizacji i stowarzyszeń. Uroczystości rozpoczęły się występem słowno-muzycznym przygotowanym przez młodzież z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. Mszę św. w intencji ofiar odprawił dziekan dekanatu klimontowskiego ks. Jan Pietrus w koncelebrze z ks. prałatem Czesławem Przewłockim, ks. Marianem Więckowskim, ks. kanonikiem Adamem Nowakiem i ks. Czesławem Gumieniakiem, który wygłosił homilię. List przesłany na ręce Wójta od Jarosława Kaczyńskiego odczytała Elżbieta Mazur, następnie głos zabrali Wójt Gminy Ryszard Bień, posłowie Maria Zuba oraz Krzysztof Lipiec. Po przemówieniach delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz pomnikami Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Członkowie Rycerstwa Ziemi Staszowskiej oddali honorową salwę armatnią ku czci pomordowanych na nieludzkiej ziemi i tych, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem.