Aktualności

V Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Rektora Klasztoru Podominikańskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” zaprasza serdecznie dzieci i młodzież z terenu Gminy Klimontów do udziału w V Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Rektora Klasztoru Podominikańskiego, który odbędzie się w dniu 24.10.2019 r. w Sali sportowej Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej  (dotychczasowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie) ul. s. Heleny Herman 1.

Regulamin

 1. Cele turnieju:
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym.
  • Popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród dzieci.
  • Propagowanie wzorców kulturalnego zachowania się na imprezach sportowych.
  • Krzewienie czynnego wypoczynku i zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.
  • Podnoszenie indywidualnych zdolności w tenisie stołowym.
 2. Organizator:
  Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”
 3. Miejsce rozgrywek:
  Sala sportowa Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej (dotychczasowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie) ul. s. Heleny Herman 1
 4. Termin:
  24 października 2019 r. godz. 900
 5. Uczestnictwo:
  W turnieju prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych Gminy Klimontów.
 6. Kategorie:
  Kategoria I: klasy I – III (chłopcy i dziewczęta)
  Kategoria II: klasy IV- VI (chłopcy i dziewczęta)
  kategoria III: klasy VII -VIII (chłopcy i dziewczęta)
  Kategoria IV: szkoły średnie (chłopcy i dziewczęta)
 7. System gier:
  1. Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZTS.
  2. System przeprowadzenia turnieju ustalony zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów w zależności od ilości startujących z podziałem na dziewczęta i chłopców.
 8. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszenie szkoły i liczbę uczestników należy przesłać na adres e-mail: rektoratklimontow@gmail.com do 18. 10. 2019 r.
  2. Imienne zgłoszenia w dniu rozpoczęcia turnieju przy stoliku sędziego głównego na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów.
 9. Nagrody:
  Puchar dla najlepszej szkoły.
  I, II , III miejsce – dziewczęta – statuetki.
  I, II, III miejsce – chłopcy – statuetki.
  Dla wszystkich uczestników turnieju medale.
 10. Postanowienia końcowe:
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki oraz za rzeczy zagubione podczas trwania turnieju.
  2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NW we własnym zakresie.
  3. Za niesportowe zachowanie organizator ma prawo wykluczyć zawodnika/zawodniczę z turnieju.
  4. Rzeczy wartościowe, dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze należy pozostawić opiekunom.
  5. Każdy niepełnoletni zawodnik/zawodniczka może uczestniczyć w turnieju za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
  6. Uczestnik musi posiadać własną rakietkę tenisową.
  7. Ostateczna interpretacja Regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzyga Organizator turnieju.