Aktualności

„W pieśni historia zaklęta”

Szanowni Państwo,

Klimontowskie Stowarzyszenie ,,Zawsze razem” w Klimontowie  oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ma przyjemność zaprosić do udziału w Czwartym Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Religijnej „W pieśni historia zaklęta”.

Pragniemy kultywować narodowe pieśni patriotyczne  i religijne  a zarazem przybliżyć społeczności województwa ważne wydarzenia z życia narodu, zaangażować różne grupy społeczne, połączyć pokolenia i kształtować postawy patriotyczne.

Zadanie wspierane przez Województwo Świętokrzyskie z zakresu kultury w 2019 r.

Zadanie wspierane przez Gminę Klimontów  w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 r.

Termin i miejsce:
10 listopada 2019 r., godzina 9.00
Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie
ul. Krakowska 27-640 Klimontów

Regulamin