Aktualności

Wakacje profilaktycznie, wesoło i sportowo – półkolonie

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie (już po raz drugi) odbyły się półkolonie letnie w których uczestniczyło 39 dzieci. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był Wójt Gminy Klimontów mgr inż. Marek Goździewski, organizatorem Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie, natomiast wykonawcą Dyrektor Szkoły mgr Elżbieta Czajkowska oraz wychowawczynie Olga Piórkowska, Aneta Cieplińska i Anna Raczyńska. Warunkiem uczestnictwa było ubezpieczenie w KRUS jednego z rodziców i wpłata 50 zł, przekazana później na konto Związku.

Wakacyjny wypoczynek w okresie 16-26 sierpień 2016 odbywał się zgodnie z opracowanym przez kierownika półkolonii harmonogramem. Pierwszy dzień, to zapoznanie z programem i z myślą przewodnią: „Wakacje profilaktycznie, wesoło i sportowo”, z regulaminami, obiektem, zasadami bezpieczeństwa, z wychowawcami. Wiele emocji towarzyszyło dzieciom przy wykonywaniu zadań poszukiwacza skarbów w trakcie podchodów zaplanowanych przez wychowawców na terenie rekreacyjnym szkoły. Spotkanie z ciekawą książką i zwiedzanie zabytków Klimontowa umożliwili nam pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej. W trosce o bezpieczeństwo odbyły się pogadanki wygłoszone przez pracowników Komisariatu Policji w Koprzywnicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie. Niezwykle ciekawe dla dzieci było osobiste poznanie sprzętu, strojów i akcesoriów używanych przez policję i straż. Każdy chciał zajrzeć do wnętrza wozu strażackiego i potrzymać wąż gaszący symulowany pożar albo sfotografować się w ochronnym kostiumie policji. W trosce o zdrowie naszych milusińskich nie zabrakło też gier i zabaw sportowych na boisku, siłowni zewnętrznej, na placu zabaw i na Orliku. Nieodzownym elementem każdego dnia była gimnastyka poranna, nauka tańca integracyjnego czy zajęcia plastyczne. Filmowy poniedziałek pozwolił wszystkim odpocząć przed trudami następnego tygodnia, gdzie kluczowym punktem były dwie wycieczki w ramach programu kulturalno-oświatowego.
Pobyt w indiańskiej wiosce „Bonanza” przebiegał pod znakiem opowieści, zabaw, konkursów prowadzonych przez animatorkę. Przebogata uczta dla ducha to zwiedzanie wraz z przewodniczką zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Uczestnicy półkolonii niezwykle skupieni nad kartką podczas pleneru malarskiego, wzbudzili podziw turystów, co było miłe dla opiekunów. W ocenie rodziców i dzieci jeszcze ciekawszą wyprawą było zwiedzanie Sandomierza z przewodniczką- Stare Miasto, Bazylika Katedralna, Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna, Zbrojownia Rycerska, rejs statkiem po Wiśle. Na pewno w pamięci pozostaną emocje związane z przymierzeniem zbroi, dworskich szat albo pobyt w „katowni”, czy wizyta w średniowiecznych magazynach kupieckich. Dzieci miały przyjemność zapoznać się z rezerwatem przyrodniczym Góry Pieprzowe, przepięknym odcinkiem krawędzi Wyżyny Sandomierskiej. Nazwa gór pochodzi od pokruszonych skał łupków i kwarcytów przypominających fakturą i kolorystyką pieprz. Wzniesienie o wysokości ok. 200 metrów nad poziomem morza porośnięte jest przebogatą roślinnością, głównie dziką różą w 15 gatunkach.
Dzieci otrzymywały codziennie pełny obiad i podwieczorek dowieziony do miejsca wypoczynku. Właściciele restauracji „Cykada” zaprosili uczestników do swojego obiektu, gdzie odbyła się lekcja kulinarna dotycząca zdrowego odżywiania, zachowania przy stole, dyskoteka i karaoke. Ostatni dzień półkolonii to posumowanie: prezentacja artystyczna grup, rozdanie plecaków z wyprawką finansowanych przez ZMW. W spotkaniu uczestniczyli Rodzice oraz Wójt pan Marek Goździewski, który podkreślił, że forma wypoczynku w miejscu zamieszkania w postaci półkolonii jest dla dzieci ciekawą i bezpieczną formą spędzania wakacji. W odpowiedzi na pytanie rodziców zapewnił, że w przyszłym roku też postara się o zorganizowanie takiego wypoczynku. Dużym ułatwieniem dla rodziców było zorganizowanie przez pana Wójta dowozu dzieci na półkolonie pod opieką wychowawców.
Wszystkie zadania zaplanowane w harmonogramie udało się zrealizować. Placówka spełniała wymogi dla wypoczynku zorganizowanego, co potwierdziły kontrole sanepidu i straży. Dzieci pod opieką kreatywnych wychowawców i kierownika półkolonii mogły się zintegrować, atrakcyjnie i bezpiecznie wypocząć, poszerzyć wiedzę na temat najbliższej okolicy, przyjemnie i beztrosko spędzić wakacyjny czas.
Dyrektor PSP w Klimontowie dziękuje za pomoc Wójtowi panu Markowi Goździewskiemu, pani wicedyrektor Barbarze Czuja oraz ludziom i instytucjom z terenu Gminy Klimontów, którzy pomogli w organizacji półkolonii.

Elżbieta Czajkowska