AktualnościOgłoszenia

Wąwóz w Górach Pęchowskich przebudowany

W dniu 07.10.2021 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 61 w miejscowości Góry Pęchowskie od km 0+000 do km 0+270”. Zadanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku 270 mb tj.: wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szer. 4,0 m oraz zabezpieczenie skarp wąwozu elementami betonowymi.

Wartość zadania wyniosła 168 286.14 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 133 300.00 zł.

Wąwóz w Górach Pęchowskich przebudowany Wąwóz w Górach Pęchowskich przebudowany