AktualnościRolnictwo

Ważna informacja dla hodowców świń

Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego i jego zatwierdzenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Posiadanie takiego planu jest podstawowym warunkiem przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary.

Pierwotnie wymóg ten miał obowiązywać od 31 października, jednak ze względu na niewielki odsetek gospodarstw, które opracowały plan bezpieczeństwa biologicznego, został on odroczony do końca listopada 2021 roku.

Informacja o zasięgu obszarów objętych ograniczeniami jest aktualizowana przez Główny Inspektorat Weterynarii i dostępna pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Plan bezpieczeństwa biologicznego może zostać opracowany na wzorach przygotowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii:

  • „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”,
  • „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie”.

Wzory tych dokumentów oraz wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie dostępne są na stronie internetowej GIW pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

Wzory tych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 i zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.