AktualnościCzyste powietrze

WFOŚiGW w Kielcach przestrzega przed oszustami!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami.

W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz więcej osób/firm, które oferują wsparcie w uzyskaniu dofinansowania i wykonanie projektów modernizacji w imieniu beneficjentów. Ponieważ proces pozyskiwania środków z WFOŚiGW w Kielcach przez ww. osoby/firmy wymaga posiadania pełnomocnictwa z podpisem beneficjenta oraz zawarcia odpowiedniej umowy, Zarząd WFOŚiGW w Kielcach apeluje o ostrożność.

Zaleca się uważne czytanie dokumentów oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy przekazywaniu danych wrażliwych osobom trzecim. Pełnomocnictwo pozwala bowiem na zaciągniecie zobowiązań finansowych w imieniu beneficjenta bez jego bezpośredniego udziału. Stwarza to pole do nadużyć, których konsekwencjami zostanie obciążony beneficjent.

Po podpisaniu wymaganych dokumentów, niezbędna jest również kontrola wykonywanych obowiązków zawartych w umowie przez wykonawcę. W przypadku, gdy prace zostaną wykonane niezgodnie z warunkami Programu „Czyste Powietrze”, tj. będą wykonane wadliwie, lub/i termin realizacji i rozliczenia zostanie przekroczony, beneficjent będzie zmuszony do zwrócenia dotacji wraz z odsetkami.

Aby nie dać się oszukać, powinniśmy dokładnie czytać każdy dokument, a co najważniejsze sprawdzić z kim mamy do czynienia. A gdzie to zrobić? Najlepiej w Gminnym Punkcie Obsługi Programu „Czyste Powietrze”. Pracownicy w punkcie pomogą przy wypełnianiu wniosku i weryfikacji niezbędnych dokumentów. Można także uzyskać tam informacje o firmie, której chcemy zlecić pozyskanie dofinansowania i skonsultować np. umowę, którą dostaliśmy do podpisu.

Lista Gminnych Punktów Obsługi Programu „Czyste Powietrze” w Województwie Świętokrzyskim dostępna jest na stronie:

http://www.wfos.com.pl/kontakt/gminne-punkty-obslugi-programu-czyste-powietrze