Aktualności

Wielkie zmiany w Szkole Podstawowej w Nawodzicach

Szkoła Podstawowa w Nawodzicach dzięki przebudowie zyskała nową infrastrukturę. Dobudowano m. in. klatkę schodową, powstała szatnia dla dzieci oraz w budynku szkoły powstały 4 łazienki, dodatkowe szerokie korytarze, pomieszczenie gospodarcze i wiele innych udogodnień i rozwiązań dla dobra i bezpieczeństwa dzieci. Na pierwszym piętrze w holu, na ścianie zawisła gablota z licznymi pucharami i dyplomami, która odzwierciedla olbrzymi potencjał i umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, i która z miesiąca na miesiąc stale się rozrasta.

Z myślą o najmłodszych, a także o uczniach, którzy chętnie pozostają po zajęciach edukacyjnych, od września 2016 roku powstała świetlica szkolna. Dzieci znajdują się pod stałą i fachową opieką nauczyciela, który zapewnia bezpieczeństwo oraz organizuje czas wolny dzieci i młodzieży szkolnej.
Dla uczniów aktywnie spędzających czas wolny została zakupiona siłownia zewnętrzna, składająca się min.: ze ścianki wspinaczkowej, orbitreka, urządzenia do ćwiczenia nóg „herkules” oraz rowerka stacjonarnego.
Pomimo tak wielu korzystnych zmian, dyrekcja Szkoły Podstawowej, w Nawodzicach prezesi oraz nauczyciele wciąż szukają dodatkowych rozwiązań, które uatrakcyjnią naukę i czas dla uczących się w szkole dzieci.
Szkoła Podstawowa w Nawodzicach posiada bardzo dobre zaplecze sportowe mi.: dwa boiska, do piłki nożnej, piłki siatkowej i do gry na jeden kosz oraz niewielką ale bardzo dobrze wyposażona w sprzęt sportowy i zarazem bezpieczna salę gimnastyczną.
Szkoła dzięki dobremu zapleczu sportowemu i edukacyjnemu rok rocznie bierze udział w licznych konkursach, wyjazdach i imprezach głównie sportowych a dzieci odnoszą sukcesy nie tylko na szczeblu gminnym, ale również i powiatowym i wojewódzkim, a ich liczba w ciągu roku szkolnego przekracza 40 różnego rodzaju wyjazdów i imprez o charakterze rekreacyjno sportowym.
Dzieci i młodzież szkolna mogą rozwijać się praktycznie w każdej dziedzinie intelektualnej i sportowej, na wyposażeniu szkoły są min.: rzutniki multimedialne z tablicą interaktywną, rzutnik do gier i zabaw na podłożu, 2 stoły do tenisa stołowego oraz stół do bilardu i do gry w piłkarzyki, i wiele innych.
Na terenie szkoły dzieci mają również możliwość korzystania z Internetu, nie tylko na komputerach stacjonarnych, ale również na tabletach.
Jak zapewniają nauczyciele, uczniowie w Szkole Podstawowej w Nawodzicach, mogą realizować się w tym, w czym czują się najlepiej, a dzięki możliwości indywidualnego podejścia do każdego ucznia, otoczeni taka opieką realizują swoje pasje sportowe, kulturalne i edukacyjne.