Nowości

Wkład strażaków Ziemi Sandomierskiej w odzyskanie niepodległości przez Polskę

W sobotę, 27 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie ul. Krakowska 6 (stara remiza OSP Klimontów) odbyło się strażackie spotkanie – sesja historyczna pt. „Wkład strażaków Ziemi Sandomierskiej w odzyskanie niepodległości przez Polskę”. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie dh Mirosław Kwapiński. Spotkanie było zorganizowane w okresie trwającego jubileuszu 100-lecia uzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Podczas spotkania zastały przedstawione postacie druhów strażaków z Ziemi Sandomierskiej, których życie i działalność związana była z ruchem niepodległościowym oraz budowaniem struktur ochrony przeciwpożarowej nowego, niepodległego Państwa Polskiego. Było to nie tylko tworzenie nowych jednostek OSP, organizowanie szkoleń strażackich, sanitarnych, ale także działalność w sferze kultury: organizowanie orkiestr strażackich, czy grup teatralnych co przyczyniało się do rozwoju świadomości wspólnotowej i narodowej lokalnych społeczności. Przedstawione zostały  multimedialne prelekcje zawierające archiwalne fotografie pokazujące Ziemię Sandomierską i strażaków z tego trudnego okresu historii naszej Ojczyzny. W programie sesji historycznej przedstawiono trzy prezentacje:

  1. Ziemia Sandomierska w latach odzyskiwania niepodległości (1914 – 1918) – prelegent Marek Lis, regionalista, autor wielu publikacji historycznych
  2. Wkład strażaków Ziemi Sandomierskiej w odzyskanie niepodległości. – prelegent Wiesław Chmielewski, regionalista, historyk i kronikarz strażacki, autor licznych publikacji
  3. Postać i działalność druha Antoniego Oleszka, – prelegent Mirosław Kwapiński, prezes OSP Klimontów Po prezentacjach gości spotkania zaproszono do dyskusji.

Spotkanie zgromadziło znamienitych gości, druhów strażaków oraz osoby zainteresowane historią strażactwa sandomierskiego. Podczas spotkania odczytano list wojewody świętokrzyskiego p. Agaty Wojtyszek, która podziękowała organizatorom spotkania za dbałość i troskę o kultywowanie ważnej dla wszystkich Polaków pamięci o narodowych bohaterach. Wyraziła również wyrazy uznania za wytrwałość i ofiarność, z jaką każdego dnia strażacy ochotnicy spieszą na pomoc potrzebującym. W przededniu strażackiego święta podziękowała zebranym strażakom za ich codzienne postawy będące dowodem dojrzałości, odpowiedzialności i poszanowania ludzkiego mienia i życia. Spotkanie umiliły piosenki zaprezentowane przez Wiktorię Haję, Julię Piętkę i Natalię Pyszczek z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie.