Aktualności

Wodociąg w Wilkowicach

27.04.2020 r. Gmina Klimontów podpisała Umowę o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację pn. „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów”. Operacja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez budowę wodociągu w miejscowości Wilkowice. Całkowita wartość projektu 243 172.00 zł. Kwota dofinansowania 121 586.00 zł.