Aktualności

Wójt z absolutorium

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy w Klimontowie. Była to sesja absolutoryjna.
Rada Gminy uchwałą Nr XXXVIII/269/17 jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Klimontów za 2016 r. i z tego tytułu udzieliła jednogłośnie Wójtowi Gminy absolutorium uchwałą Nr XXXVIII/270/17.
Rada zatwierdziła także również sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie(uchwała Nr XXXXVIII/267/17) i Gminnego Ośrodka Kultury (uchwała Nr XXXVIII/268/17).