2016Przetargi

Wyjaśnienie SIWZ

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach Goźlice, Klimontów, Krobielice, Olbierzowice, Ossolin, Byszów przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w gminie Klimontów” – ogłoszenie numer 301731 z dnia 19.08.2016r.

Pytanie nr 1
Proszę o udostępnienie rysunków z rozmieszczeniem urządzeń zabawowych oraz małej architektury na placach zabaw w msc. Byszów, Ossolin, Olbierzowice.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający zamieści na stronie bip.klimontow.akcessnet.net plany zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 2
Proszę o udostępnienie rysunków z rozmieszczeniem urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Krobielice.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający zamieści na stronie bip.klimontow.akcessnet.net plan zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 3
Proszę o udostępnienie rysunków rzutu oraz przekroju boiska w msc. Goźlice oraz Klimontów.

Odpowiedź nr 3
Zamawiający zamieści na stronie bip.klimontow.akcessnet.net rzuty oraz przekroje boiska w msc. Goźlice oraz Klimontów.

Pytanie nr 4
Proszę o udostepnienie rysunków ogrodzenia oraz piłkochwytów w msc. Goźlice oraz Klimontów

Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie dysponuje rysunkami ogrodzenia i piłkochwytów. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 5
Proszę o sprecyzowanie rozbieżności opisu ogrodzenia w msc. Goźlice. W opisie technicznym ogrodzenie jest opisane jako siatkowe na słupkach stalowych natomiast w specyfikacji jako ogrodzenie panelowe zgrzewane.

Odpowiedź nr 5
Ogrodzenie boiska w Goźlicach z siatki stalowej – jak dokumentacja projektowa, jedynie brama i furtka z paneli zgrzewanych.