2018Przetargi

Wyjaśnienie SIWZ

dotyczy: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – targowisko – etap I i II” – ogłoszenie numer 500262-N-2018 z dnia 03.01.2018r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Prosimy o określenie czy oznakowanie chemoutwardzalne należy wykonać jako gładkie czy strukturalne.

Odpowiedź nr 1
Oznakowanie poziome należy wykonać jako gładkie.