2013Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Budowa obiektu małej architektury – plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów.
Numer ogłoszenia: 117869 – 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013

Pytanie nr 1
Istnieje rozbieżność w treści projektu (plik dokumentacja techniczna). Urządzenia opisane są na dwa różne sposoby, np. w części opisowej kosz na śmieci opisany jest jako drewniany w wkładem metalowym a czytając dalej w części wskazującej rysunki i parametry techniczne urządzeń widzimy kosz metalowy.
To samo dotyczy karuzeli. W treści opisu jest informacja, że karuzela winna mieć kierownicę do obracania co wskazuje na karuzelę z siedziskami, a na rysunku w dalszej części widzimy karuzelę czteroramienną bez kierownicy. W związku z powyższym pytanie: Czy w doborze urządzeń zabawowych kierować się treścią opisu do strony 6, czy parametrami technicznymi i fotografiami urządzeń w dalszej części opisu?
Odpowiedź:
W doborze urządzeń zabawowych kierować się treścią opisu w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 2
Czy wszystkie urządzenia dopuszczalne są w konstrukcji drewnianej? Opis wskazuje możliwość wyboru materiału, a fotografie przedstawiają wyłącznie urządzenia metalowe.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza urządzenia w konstrukcji drewnianej.