2013Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

dotyczy: Budowa obiektu małej architektury – plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów

Numer ogłoszenia: 93335 – 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013

Pytanie nr 1
Proszę o podanie parametrów technicznych i symboliki rejestratora, z którym ma współpracować projektowana kamera.

Odpowiedź:
Parametry wejść rejestratora video:
trzy wolne wejścia BNC
1.0Vp-p 75 ohm composite
standard video – PAL