2018Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

dotyczy: „Dostawa 38 namiotów ekspresowych” – ogłoszenie numer 617762-N-2018 z dnia 17.09.2018r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
„(…)czy Zamawiający dopuści namioty ze stelażem aluminiowym z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?”

Odpowiedź nr 1
Zamawiający wymaga aby namioty miały stelaż stalowy.