2015Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
”Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Zakrzów poprzez rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej”
Ogłoszenie BZP 14965-2015 z dnia 04.02.2015 roku

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Czy wyposażenie placu zabaw musi być wykonane z metalu czy mogą to być urządzenia drewniane?
Odpowiedź:
Wyposażenie placu zabaw ma być wykonane z metalu zgodnie z opisem w projekcie.

Pytanie Nr 2.
Czy zestaw rekreacyjny na placu zabaw ma być trzywieżowy, czy dwuwieżowy, ponieważ na rysunku pokazany jest zestaw trzywieżowy, a przedmiar robót przewiduje dostawę i montaż zestawu rekreacyjnego dwuwieżowego?
Odpowiedź:
Zestaw rekreacyjny na placu zabaw ma być trzywieżowy.

Pytanie Nr 3.
Prosimy o wyjaśnienie kwestii stropu nad rozbudową. W opisie jest uwzględniony strop podwieszany z płyt gipsowo kartonowych. W przedmiarze robót nie ma żadnej informacji na temat stropu nad rozbudową.
Odpowiedź:
Strop podwieszany z płyt gipsowo kartonowych ma być nad WC, korytarzem i wiatrołapem. Przedmiar robót uwzględnia te zapisy pod poz. 104-106.