2017Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Klimontów”
Ogłoszenie nr 61044-2017 z dnia 2017.04.07

Pytanie 1.
Czy na całym obszarze objętym projektem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Odpowiedź:
Dla całego terenu objętego projektem brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie nr 2.
Zgodnie z pkt. VI ust. 12 SIWZ – warunki udziału w postępowaniu – wykonawca musi wykazać, iż wykonał co najmniej jeden projekt budowlany sieci wodociągowej o długości minimum 3.000 m. Czy projekt budowlany kanalizacji sanitarnej o długości 3438.0m z przyłączami z rur dn 200 spełni warunek wykazania tzw. zdolności zawodowej? Ewentualnie: czy projekt budowlany magistrali wodociągowej DN 500 mm o długości 2250 usytuowanej na terenie miasta spełni warunek wykazania tzw. zdolności zawodowej?
Odpowiedź:
Nie.