2014Przetargi

Wyjaśnienie treści

Wyjaśnienie treści
dotyczy: „Wykonanie usługi w zakresie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach stanowiących własność Gminy Klimontów.

W związku z zapytaniem, Urząd Gminy Klimontów udziela informacji dotyczącej załącznika nr 1

Lp. Obiekty budowlane Powierzchnia
zabudowy (m2)
Powierzchnia
użytkowa (m2)
Kubatura
(m3)
1 Remiza OSP Klimontów, ul. Zysmana 10 293,12 420,63 2051,80
2 Remiza OSP Konary, Konary 248,97 393,25 2041,97
3 Remiza OSP Krobielice, Krobielice 183,80 305,00 1086,40
4 Remiza OSP Goźlice, Goźlice 100,80 78,60 320,90
5 Remiza OSP Byszów, Byszów 223,60 357,70 1777,60
6 Remiza OSP Wilkowice – Ossolin 204,80 330,60 1224,00
7 Świetlico – remiza Nawodzice, Nawodzice 139,20 174,80 956,80
8 Remiza OSP Beradz, Beradz 163,80 268,00 1330,00
9 Remiza OSP Pokrzywianka, Pokrzywianka 251,09 435,00 2511,00
10 Remiza OSP Nasławice, Nasławice 257,79 430,00 1995,00
11 Remiza OSP Zakrzów, Zakrzów 256,84 220,60 904,50
12 Pawilon sportowy, ul. Zysmana 9 168,00 134,50 540,00
13 Budynek PKS, ul. Batalionów Chłopskich 25,18
14 Świetlica Nowa Wieś, Nowa Wieś 218,80 168,30 875,00
15 Świetlica Adamczowice 125,60 98,20 408,20
16 Świetlica Węgrce Szlacheckie 108,30 82,80 410,20
17 Świetlica Górki 93,44 430,00
18 Budynek Mieszkalny – Ossolin 226,40 174,90 1245,20
19 Budynek Gospodarki Komunalnej, ul. Opatowska 12 102,00 267,00 887,40
20 Budynek Urzędu Gminy, ul. Krakowska 15 286,77 457,39 1580,92
21 Budynek Gospodarki Komunalnej, ul. Kościelna 6 90,48 174,90 823,40
22 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny, ul. Zysmana 25 292,27 829,90 2507,00
23 Budynek Przychodni, Goźlice 40 138,06 115,05 656,10
24 Budynek po dawnej Mleczarni, ul. Opatowska 23 242,64 420,00 1969,00