Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz
nieruchomości położonych w Klimontowie ul. Opatowskaprzeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej w 2015 roku.

Lp. Nr działki Powierzchnia
lokalu w m2
Nr księgi wieczystej Położenie Przeznaczenie w planie Rodzaj zabudowy Cena gruntu Cena lokalu
1 134, 135 24,30 54452 Opatowska 12/1 Lokal mieszkalny Budynek wielorodz. murowany 2 064 zl 15 917 zl
2 134, 135 38,03 54452 Opatowska 12/5 Lokal mieszkalny Budynek wielorodz. murowany 2 981 zl 24 910 zl
3 134, 135 45,13 54452 Opatowska 12/8 Lokal mieszkalny Budynek wielorodz. murowany 2 981 zl 29 560 zl
4 134, 135 32,68 54452 Opatowska 12/9 Lokal mieszkalny Budynek wielorodz. murowany 2 552 zl 21 405 zl

Pouczenie:
1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 518 z poźn. zm.) zawiadamia się, że osoby fizyczne i prawne, którym przysługuj pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości, mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.