2015Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Klimontów

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518) poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:
Nieruchomość położona w miejscowości Klimontów, ul. Batalionów Chłopskich 1 o nr. ewid. 324/1 na której usytuowany jest lokal użytkowo–handlowy o łącznej powierzchni 56 m².
Okres dzierżawy – 3 lata.
Cel dzierżawy – cele handlowe lub usługowe.
Wysokość czynszu dzierżawnego – 522,48 zł netto + VAT 120,17 razem 642,65 brutto (słownie: sześćset czterdzieści dwa złote 65/100 zł) miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca.
Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.