2019Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Klimontów

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:

Nieruchomość położona w miejscowości Klimontów, ul. Batalionów Chłopskich 1 o nr. ewid. 324/1 na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy o łącznej powierzchni 56 m².

  1. Okres dzierżawy – 3 lata.
  2. Cel dzierżawy – cele handlowe lub usługowe.
  3. Wysokość czynszu dzierżawnego – 321,26 zł netto + Vat 73,89 zł razem 395,15 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 15/100 zł) miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
  4. Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.