Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu

Lp. Oznaczenie nieruchomości Nr księgi wieczystej Powierzchnia [ha] Położenie Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości Okres obowiązywania umowy i cel dzierżawy Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat
 1 108/2 KW/1S/00053120/6 1.24 ha
Zgodnie z opisem ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne
R-IIIa – 1.21
R-IIIb – 0.03
Konary Brak planu
Produkcja rolna
3 lata 141.86 zł do 30 listopada każdego roku