2015Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz
nieruchomości położonych w Klimontowie ul. Zysmana przeznaczonych do sprzedaży
w drodze prztergu ustnego nieograniczonego w 2015 roku.

Lp. Nr działki Powierzchnia
lokalu o pow. użytkowej w m2
Nr księgi wieczystej Położenie Przeznaczenie w planie Rodzaj zabudowy Wartość z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu Cena budynku
1 13/2, 35/1 78,13 KI1S/00017946/8 Klimontów, ul. Zysmana 25 Budynek po byłej kotłowni Budynek w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej 4962 zł

7813/188576

40 685 zł

Łączna wartość nieruchomości: 40 685 zł

Opłata jednorazowa za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu: 1240.50 zł

Pouczenie:
1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 518 z poźn. zm.) zawiadamia się, że osoby fizyczne i prawne, którym przysługuj pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości, mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.