Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz
nieruchomości położonych w Ossolinie przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej w 2015 roku.

Lp. Nr działki Powierzchnia
lokalu w m2
Nr księgi wieczystej Położenie Przeznaczenie w planie Rodzaj zabudowy Cena gruntu Cena lokalu
1 127/3 39,85 KI1S00038313 Ossolin 20A/1 Lokal mieszkalny Budynek wielorodz. murowany 1 250 zl 17 136 zl
2 127/3 33,35 KI1S00038313 20A/2 Lokal mieszkalny Budynek wielorodz. murowany 1 064 zl 14 341 zl

Pouczenie:
1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 518 z poźn. zm.) zawiadamia się, że osoby fizyczne i prawne, którym przysługuj pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości, mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.