Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz
nieruchomości położonych w Olbierzowicach
przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w 2016 roku.

Lp. Nr.
działki
Pow.
działki
w ha
Nr.
księgi
wieczystej
Położenie
i numer lokalu
Przeznaczenie w planie Rodzaj
zabudowy
Cena
gruntu
Cena
budynku
1 108/7 0,4466 KI1S00038313/5 Olbierzowice Budynek po byłej
Szkole Podstawowej
Budynek w sąsiedztwie
zabudowy jednorodzinnej
przy głównej ulicy w sołectwie
17 700 zł 206 300 zł

Łączna wartość nieruchomości: 224 000 złotych

Pouczenie :

  1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
  2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do przetargu w/w nieruchomości .

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1774 z późn. zm.) zawiadamia się, że osoby fizyczne i prawne, którym przysługuj pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości, mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.