Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Wykaz
nieruchomości z zasobu gruntów gminy Klimontów przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Lp. Właściwe miejsce położenia nieruchomości Powierzchnia lokalu w m2 Oznaczenie wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość czynszu najmu
1 Gmina Klimontów
Obręb: Klimontów
pow. użytk. lokalu 25.18 m2 Lokal usytuowany na działce nr. 324 Lokal handlowo-gastronomiczny o pow. 25.18 m kw. prowadzenie działalności gospodarczej 232.92 plus VAT 23%

Pouczenie:

1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do wynajmu lokalu użytkowego.
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku) zawiadamia się, że osoby fizyczne zainteresowane najmem mogą składać wnioski o jej najem lub dzierżawę w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.