2020Przetargi

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Gminy Klimontów

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:

Nieruchomość położona w miejscowości Krobielice, (w budynku OSP), na działce o nr. ewid. 313/2 na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy o łącznej powierzchni 48 m².

  1. Okres dzierżawy – 3 lata.
  2. Cel dzierżawy – cele handlowe lub usługowe.
  3. Wysokość czynszu dzierżawnego – 474,63 zł netto + VAT 109,16 zł razem 583,79 zł brutto (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy złote i 79/100 zł) miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
  4. Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.