AktualnościPrzetargi

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Gminy Klimontów na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899) poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:

L.p. Miejscowość Adres nieruchomości
Nr KW
Nr ewid. Wielkość Cel dzierżawy Okres
dzierżawy
Wysokość
czynszu
1 Konary, 27-640 Klimontów Remiza OSP parter
KI1S/00054221/1
149 38 m2 Lokal
handlowy
3 lata 423.79 netto
521.26 brutto
2 27-640 Klimontów ul. Batalionów Chłopskich 1
KI1S/00061772/0
324 56 m2 Lokal
handlowy
3 lata 357.15 netto
439.29 brutto
3 27-640 Klimontów ul. Batalionów Chłopskich 2
KI1S/000653841/1
267/2 150 m2 Lokal
magazynowy
3 lata 500.00 netto
615.00 brutto
  1. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gminy w Klimontowie na stronie internetowej Urzędu, informacja o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej „Echo Dnia”, na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 21 dni. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Sporządziła
Inspektor mgr Sylwia Burczyńska