2018Przetargi

Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w 2018 roku

Wykaz
nieruchomości zabudowanych położonych w Klimontowie przy ulicy Opatowska 12 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w 2018 roku.

Lp. Nr
działki
Pow.
lokalu w m2
Nr Księgi
wieczystej
Położenie
i numer
lokalu
Przeznaczenie
w planie
Rodzaj
zabudowy
Cena
gruntu
Cena
nieruchomości
1 134, 135 24,30 00082222/3 12/1 Lokal
mieszkalny
Budynek
wielorodzinny
2 118 16 427

Pouczenie:
Wykaz wywiesza się na 21 dni.
Działając na podstawie art. 34, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121) – zawiadamia się że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tych nieruchomości, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.