Aktualności

Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz
nieruchomości zabudowanych położonych w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w 2014 roku.

Lp. Nr.
działki
Pow.
lokalu
w m2
Nr.
Księgi wieczystej
Położenie i numer lokalu Przeznaczenie w planie Rodzaj zabudowy Cena gruntu Cena budynku
1. 13/2, 35/1 50,93 00017946/8 25/5 Lokal mieszkalny Budynek wielorodzinny 4 284 84 900 zł
2. 56,96 25/7 4 154 94 952 zł

POUCZENIE:
1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.

Działając na podstawie art. 34, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 roku) – zawiadamia się że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tych nieruchomości, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.