Jarmark na św. JackaNowości

XXIV Jarmark na św. Jacka

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbył się Jarmark na św. Jacka. W tym roku patronat nad imprezą sprawowali: Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski oraz Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Była to XXIV edycja tej imprezy, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i ściąga większą ilość uczestników.

Pierwszego dnia – w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – w kościele parafialnym p.w. św. Józefa ks. proboszcz Henryk Hendzel odprawił uroczystą mszę św. dożynkową, w trakcie której zostały poświęcone wieńce uplecione z tegorocznych zbóż, kwiatów, owoców i warzyw oraz kosze z darami. Po mszy św. barwny korowód prowadzony przez Kapelę Klimontowską przeszedł na stadion LKS Klimontowianka. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego Marek Goździewski Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów powitał gości wśród których znaleźli się m.in. ks. kanonik Henryk Hendzel, Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, dyrektor ARiMR w Kielcach Anna Paluch w imieniu Poseł na Sejm RP Agaty Wojtyszek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, zastępca dyrektora ds. PROW – kierownik Biura PROW w Kielcach Łukasz Skórski, Starosta Sandomierski Marcin Piwnik, Wicestarosta Sandomierski Paweł Niedźwiedź, radny Powiatu Sandomierskiego Adam Przybylski, Krzysztof Szatan radny Rady Miasta Sandomierza, Krzysztof Tworek Wójt Gminy Obrazów, Aleksandra Mazur prezes Zarządu Fundacji PKO BP w Warszawie, Waldemar Maruszczak kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Piotr Lipiński dyrektor ŚODR w Sandomierzu, Jacek Toś dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach. W tym roku Starostami Dożynek byli Alicja Berbeś oraz Andrzej Dywan z Pęchowa. Pani Alicja Berbeś jest mieszkanką Pęchowa. Z mężem Piotrem posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 4.70 ha, w którym prowadzona jest produkcja roślinna. Są to zboża oraz drzewa owocowe. Działalność rolniczą prowadzą ponad 30 lat i jest to nie tylko źródło utrzymania ale także zamiłowanie do tego rodzaju pracy. Pani Alicja jest matką czworga dorosłych już dzieci, trzech synów Marcina, Roberta, Jakuba i córki Anny oraz szczęśliwą babcią 4 wnucząt. Drugą kadencję pełni funkcję radnej Miasta i Gminy Klimontów. Od roku jest sołtysem sołectwa Pęchów. Pan Andrzej Dywan jest również mieszkańcem Pęchowa. Razem z żoną Dorotą od 39 lat prowadzą ponad 8 ha gospodarstwo sadowniczo-warzywne, w którym uprawiają kalafiory, brokuły, porzeczki, posiadają sad jabłoniowy i sad wiśniowy. Pan Andrzej to dumny ojciec trójki dorosłych dzieci i czworga wnucząt: Syn Krzysztof, nauczyciel wychowania fizycznego, prezes LKS Klimontowianka Klimontów, synowa Monika, wnuczka Wiktoria. Córka Ewa, farmaceutka, zięć Łukasz wnuczek Jakub, syn Marek ratownik medyczny Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach, synowa Ewelina, wnuczka Zofia, wnuczek Szymon. Pasją Starosty jest piłka nożna. To wieloletni zawodnik LKS Klimontowianka Klimontów. Od 2000 roku jako trener prowadził drużyny LKS Klimontowianki. Obecnie prowadzi drużynę trampkarza młodszego rocznik 2010. Jest trenerem z licencją UEFA-D. Po przedstawieniu Starostów nastąpiła oracja chleba. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski zadeklarował się dzielić chleb pośród wszystkie sołectwa równo i sprawiedliwie. Kolejnym punktem programu była prezentacja wieńców dożynkowych, które wzięły udział w konkursie na: najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku wieńce przygotowały sołectwa: Beradz, Byszów, Pęchowiec, Dziewków, Górki, Goźlice, Klimontów, Konary i Konary-Kolonia, Nawodzice, Pokrzywianka, Ułanowice, Płaczkowice, Węgrce Szlacheckie, Wilkowice, Pęchów. Tytuł Sołtysa Roku 2022 otrzymał Pan Marian Witaszek – sołtys sołectwa Borek Klimontowski. Z rąk Burmistrza otrzymał dyplom i nagrodę ufundowaną przez firmę Pro Invest – Doradztwo Inwestycyjne. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Marek Goździewski oraz zaproszeni goście a wśród nich: Anna Krupka, Marek Kwitek, Anna Paluch, Marek Jońca, Piotr Lipiński, Marcin Piwnik, Krzysztof Tworek. Po części oficjalnej Klimontowska Kapela poprowadziła korowód z wieńcami dożynkowymi do stoisk, gdzie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich częstowały własnoręcznie przygotowanymi potrawami i wypiekami oraz owocami. Podczas prezentacji wieńców oraz przemówień komisja konkursowa bacznie oceniała wieńce pod kątem regulaminowych wytycznych. Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec poznaliśmy po mszy odpustowej w piątek 17 sierpnia. Od godziny 1100 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego przy ul. Zysmana czynny był punkt poboru krwi. W tym roku zebrano 15,750 litra tego najcenniejszego leku. Zbiórka krwi, jest prowadzona każdego roku w trakcie Jarmarków. Po godzinie 1600 na małej scenie przy akompaniamencie kapel i śpiewaków ludowych ziemi świętokrzyskiej, odbywała się Biesiada po Klimontowsku w trakcie której Panie z Kół Gospodyń Wiejskich serwowały nasze tradycyjne potrawy regionalne m.in. bigos, pierogi, gołąbki jak również węgierską potrawę leczo. Na scenie kolejno zaprezentowały się zespoły ludowe Klimontowska Kapela, Dilejdis z Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach, Endriu Band z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Zespół Śpiewaczy przy KGW Gorzyczany. Wszystkie występy zachwycały różnorodnością, kolorowymi strojami. Wystrój sceny został przygotowany przez panie z KGW Zakrzów. Podczas Biesiady został przeprowadzony Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej z nagrodami ufundowanymi przez P.P.H.U Karoceza z Konar. Zwycięzcy zaopatrzeni zostali w worki z zestawem antykryzysowym m.in. węgiel, chrust, cukier itp. Nagrodą specjalną w worku był fotel do gier ufundowany przez sklep MATRIX. O godzinie 1930 na dużej scenie pojawił się zespół Sidus, który w pięknych białych strojach bawił publiczność znanymi folkowymi hitami. Zespół z Połanieckiego Centrum Kultury i Sztuki pod opieką artystyczną pani Marzeny Drożdzowskiej liczy 30 osób w różnym wieku. Trzon zespołu tworzy 11 osobowa grupa młodzieży z najdłuższym, wokalnym stażem. To młodzi ludzie z artystyczną pasją, kochający śpiew, taniec i teatr. Podczas występów zarażają publiczność radością i muzyczną energią. Zespół pielęgnuje i kultywuje lokalne tradycje śpiewając piosenki ludowe i szukając inspiracji w muzyce folkowej. Gwiazdą wieczoru natomiast był zespół Camasutra. Zespół powstał w listopadzie 2013 z inicjatywy Małgorzaty Główki uczestniczki telewizyjnych programów rozrywkowych takich jak „Jaka to melodia?” oraz konkursów talentów: „Szansa na Sukces”, „Śpiewaj i Walcz” i The Voice of Poland a także festiwalu w Opolu w konkursie Debiuty Opolskie 2010. Pierwszy dzień jarmarku rozbawiona publiczność zakończyła z zespołem „Projekt Band” i DJ’em.

We wtorek 16 sierpnia – w drugi dzień Jarmarku na św. Jacka obchodzony był Jubileusz 70-lecia Ludowego Klubu Sportowego Klimontowianka Klimontów pod honorowym patronatem Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach. O godz. 1200 ks. proboszcz Henryk Hendzel odprawił mszę św. w intencji członków i zawodników klubu. Po mszy św. Orkiestra Dęta Roksolana z miasta Kremenczuk na Ukrainie przeprowadziła zaproszonych gości na stadion Klimontowianki gdzie rozpoczęła się część oficjalna rocznicowych uroczystości. Prezes LKS przywitał wszystkich zaproszonych gości. Moc gratulacji i podziękowań trafiło na ręce prezesa zarządu LKS Klimontowianka Krzysztofa Dywana. Gratulacje złożyli: Reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Anna Augustyn, Dyrektor Biura poselskiego Anny Krupki Łukasz Korus, wiceprezes ds. podokręgu Sandomierz ks. Marek Walczak, Dyrektor Odziału SODR w Sandomierzu Piotr Lipiński, Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski, który przyznał, że prężnie działający klub przez lata promuje Miasto i Gminę w regionie a samorząd stara się na różne sposoby wspierać klub, również poprzez inwestycje w infrastrukturę sportową. Mirosław Kwapiński, radny Rady Miejskiej w Klimontowie od lat związany z Klimontowianką przytoczył historię klubu. Z okazji jubileuszu 70-lecia przedstawiciele Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w osobach ks. Marka Walczaka, Łukasza Korusa i Pawła Rybusa wręczyli odznaczenia zasłużonym działaczom. Złotymi odznakami Zasłużonego Działacza ŚZPN uhonorowani zostali Tomasz Ferens i Artur Ferens. Srebrne odznaki otrzymali: Józef Przybylski, Piotr Ziomek i Dariusz Kwapiński, a brązowe: Piotr Lipiński i Dariusz Krawczyk. Dodatkowo prezesi Klimontowianki wręczyli byłym piłkarzom, działaczom, sponsorom i sympatykom klubu okolicznościowe statuetki i odznaki jubileuszowe. Wiceprezes ds. podokręgu Sandomierz ks. Marek Walczak wręczył dla klubu na ręce prezesa Krzysztofa Dywana pamiątkowy grawerton. Zwieńczeniem obchodów jubileuszu klubu był mecz Klimontowianki z Koroną Kielce. Tuż przez sportowymi zmaganiami pokaz swoich umiejętności muzycznych zaprezentowała Orkiestra Dęta Roksolana. Mecz zakończył się wynikiem 0:4 (0:3). Zarząd LKS Klimontowianka Klimontów składa w tym miejscu podziękowania wszystkim organizatorom, sponsorom, działaczom, zawodnikom, kibicom, sympatykom klubu oraz sołectwu Zakrzów za przygotowanie pięknych dożynkowych piłkarzy i piłkarek autorstwa Moniki Rutkowskiej.

O godzinie 1800 na dużej scenie zaprezentował się zespól „NewWay” z Bidzin. Następnie Marcin Daniec jeden z najpopularniejszych satyryków w historii polskiego kabaretu bawił publiczność. Pan Marcin od lat święci triumfy na scenach w Polsce i za granicą. Fenomen Marcina Dańca wiąże się z jego znakomitym kontaktem z publicznością, której reakcje stają się częścią programu. O godz. 1900 na dużej scenie zadebiutowała utalentowana wokalistka Ziemi Klimontowskiej Natalia Pyszczek. Koncert Gwiazdy Jarmarku zespół Happysad zgromadził publiczność wszystkich pokoleń. Zabawę publiczność zakończyła dyskoteka z DJ’em pod gwiazdami.

Ostatni dzień Jarmarku – to Odpust na św. Jacka, który rozpoczął się od uroczystej mszy św. odpustowej w kościele p.w. św. Jacka. We mszy św. uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, władze gminy Klimontów w osobach Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów i jego Zastępcy. Po mszy św. przy figurze św. Jacka obok klasztoru Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów wręczył dyplomy i nagrody w konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Jury w składzie Grzegorz Jurkowski – specjalista ds. produktów owoców ziarnkowych i pestkowych z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu, Agnieszka Szczucińska – Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Sandomierska, Edyta Lesiak-Nawrocka – Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie przyznało wyróżnienie dla wieńca z sołectw Konary i Konary-Kolonia, który reprezentował będzie naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w Samborcu. Jak stwierdziło jury „Wszystkie wieńce dożynkowe nawiązywały do tradycji dożynkowych-ludowych, wykonane były ze zbóż, kwiatów, owoców, ziół, charakteryzowały się: precyzją wykonania, piękną i staranną formą, bujnością dekoracyjną i znakomitymi walorami estetycznymi, oryginalną kompozycję”. O godz. 1500 w klasztorze Podominikańskim w Klimontowie odbył się koncert muzyki poważnej „Perły Muzyki Klasycznej” w wykonaniu muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. Melomani mogli posłuchać utworów m.in. Bacha, Haydna, Boccheriniego, Gosseca, Chopina czy Wieniawskiego. Następnie na Stadionie LKS Klimontowianki firma Animi przeprowadziła szereg gier i zabaw dla dzieci. Na płycie boiska z okazji 70-lecia LKS Klimontowianka Klimontów został rozegrany mecz piłki nożnej Oldboys o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów pomiędzy Oldboys Klimontowianka Klimontów – Clepardia Kraków. Na scenie pojawił się Wędrowny Teatr Lalki Małe Mi z Warszawy. Artyści przedstawili bajkę Jana Brzechwy „Pan Drops i jego Trupa” zapewniając naszym milusińskim moc niezapomnianych wrażeń i atrakcji. Był to najbardziej oczekiwany przez dzieci punkt programu. Dodatkową atrakcją dla dzieci był pokaz strażaków z OSP Klimontów. O godzinie 1820 odbyły się prezentacje artystyczne Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w wykonaniu zespołów tanecznych „Gest” oraz Miejsko-Gminnego Studio Piosenki i Muzyki. Gwiazdą ostatniego dnia Jarmarku na św. Jacka był koncert zespołu „Baciary” – polskiego zespołu folklorystycznego założonego w 2002 roku na Podhalu przez braci Janusza i Andrzeja Body. W swojej muzyce oraz strojach grupa nawiązuje do tradycji góralskiej. Do najbardziej znanych utworów należą: „Żyje się raz”, „Oczy zielone”, „Nic do stracenia”, „Jak się bawią ludzie”, „Lubię Śpiewać, Lubię Tańczyć”. Warto dodać, że koncert zespołu Baciary sfinansowała Grupa PBI. O godz. 2100 odbył się koncert zespołu reggae JMS Band, który powstał w 2014 roku w Radomiu. JMS to skrót od Jah Motorcycle Squad, ponieważ zespół połączyła miłość do reggae i motocykli. Ich muzyka to mieszanka reggae, ska, nostalgicznego dubu i rapu. Od narodzin zespół sporo koncertuje w całej Polsce. Grali u boku takich gwiazd jak: Bethel, Tabu, Ras Luta, Oddział Zamknięty, TSA, Carpe Diem, IRA, Reni Jusis, Poparzeni Kawą Trzy. Na początku 2019 roku wydali pełny album pt. „Można” na którym znalazło się 12 otworów. Płyta dostępna jest we wszystkich sklepach oraz na ważniejszych platformach streamingowych. W międzyczasie zostali zaproszeni do studia radiowej Czwórki (Polskie Radio), gdzie zagrali koncert live. Utwór „Milicja” znalazł się na albumie „Będzie głośno” wydanym przez Polskie Radio. Tenże utwór oraz Fatamorgana można usłyszeć na co dzień w Polskim Radiu Czwórka. Latem 2019 roku zagrali na najważniejszym festiwalu reggae w Polsce: „Ostróda Reggae Festival” na którym otrzymali wyróżnienie. Ponadto są zwycięzcami festiwalu „Gramy Nad Prosną” organizowanym corocznie w Kaliszu. Jak co roku Jarmark na św. Jacka kończy się pokazem sztucznych ogni. Tym razem również ich nie zabrakło. Przepiękne fajerwerki przez ok. 10 minut cieszyły oczy zgromadzonych. Trzydniową imprezę publiczność zakończyła zabawą taneczną z DJ.

Sponsorami tegorocznej imprezy byli: Grupa PBI Sandomierz; Kopalnie Dolomitu S.A, Paulina Oleś Paweł Oleś – Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Groszek” Paula s.c.; Paweł Kubik F.H.U. Matrix, Łukasz Sarzyński Q-Service – Sarzyński; Beata i Piotr Sudy – Restauracja & Pensjonat „Cykada”, Jarosław Paczkowski Dwór na Wichrowym Wzgórzu; Cezary Luzak P.P.H.U KAROCEZA; Anna Curyło Joanna Kordyka Salon Fryzjerski i Gabinet Kosmetyczny EXCLUSIVE; Grażyna Kaczmarczyk Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Klimontów, Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą w Łoniowie; Monika Gierada-Titoni – Florystyka ślubna i okolicznościowa, projektowanie i rekreacja ogrodów „Zielone Atelier”; Łukasz Rębacz PPHU REM BUD; Pro Invest – Doradztwo Inwestycyjne, Akces Energo Spółka z o. o. Wszystkim Sponsorom serdecznie dziękujemy za owocną współpracę i zaangażowanie przy organizacji tegorocznych Jarmarków. Patronat medialny nad Jarmarkiem objęli: TVP 3 Kielce, Głos Klimontowa, Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia, Radio Kielce i Radio Leliwa, STV INFO.

fot. prywatne