Aktualności

Zajęcia na basenie w ramach projektu „Nasza wiedza – Nasza pasja”

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II od 1 sierpnia 2013 roku realizuje projekt „Nasza wiedza- nasza pasja” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt trafił w samo sedno potrzeb placówki, 60 spośród 278 uczniów szkoły uczestniczy w zajęciach na basenie.

Z przeprowadzonej przez pielęgniarkę szkolną analizy stanu zdrowia uczniów, na podstawie kart zdrowia oraz rozmów z rodzicami wynika, że ponad 60 uczniów na 278 uczęszczających do szkoły, ma wady postawy. 24 godziny nauki pływania to dobry początek procesu korekcji tych wad – zauważa Małgorzata Kordyka – dyrektor Gimnazjum.
Pływanie jest jednym ze sportów wszechstronnie rozwijających organizm. Ruch w wodzie pomaga harmonijnie kształtować ciało, przeciwdziała wadom postawy i otyłości. Zwiększa wydolność organizmu. Zajęcia na basenie mają pomóc opanować sztukę pływania, przełamać lęk przed głęboką wodą, wdrożyć uczniów do zachowania ostrożności podczas pobytu nad zbiornikami wodnymi. Mają również rozbudzać zainteresowania uczniów, pomagać przezwyciężać własne słabości i uwierzyć we własne siły, wskazywać atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.
Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, uczniowie podzieleni są na dwie grupy po 30 osób każda oraz wyposażeni w pakiet akcesoriów basenowych: czepek, okulary, ręcznik, torbę. Każdy uczestnik weźmie udział w 12 wyjazdach po 2 godziny zajęć.
Uczestnicy nie ponoszą w zawiązku z wyjazdem żadnych kosztów, mają zapewnioną opiekę ratowników, nauczycieli i transport.
Uczniowie podczas zajęć poprzez zabawy oswajają się z wodą, pod okiem instruktora nabywają umiejętności pływania , doskonalą pływanie, bawią się, korzystają z atrakcji, którymi dysponuje basen m. in. zjeżdżalni.
Zajęcia na basenie cieszą się wśród młodzieży ogromnym zainteresowaniem.